Kondómy pre klimatické zmeny

LONDÝN - V boji proti globálnemu otepľovaniu by pomohlo, keby svet spomalil rast populácie tým, že zadarmo poskytne kondómy a vo väčšej miere podporí plánované rodičovstvo, oznámil to populačný fond OSN.

Agentúra neodporúča krajinám stanoviť limit, koľko detí by sa malo rodiť, ale oznámila:

Ženy, ktoré majú prístup k reprodukčným zdravotným službám... majú nižšiu pôrodnosť, ktorá prispieva k spomaleniu rastu skleníkových plynov.

Vzhľadom k tomu, že rast populácie, ekonomiky a spotreby je rýchlejší, ako je Zem schopná prijať, môže nám pripraviť extrémny, až katastrofálny scenár, uvádza sa v správe.

Svetová populácia pravdepodobne vzrastie zo súčasných 6,7 miliárd obyvateľov na 9,2 miliardy do roku 2050, pričom väčšina v menej rozvinutých regiónoch.

Populačný fond OSN priznal, že nemá žiadny dôkaz o tom, že kontrola populácie bude mať vplyv na zmenu klímy. Väzby medzi obyvateľstvom a klímou, sú vo väčšine prípadov zložité a nepriame, uvádza správa.

Tiež uvádza, že niet pochýb o tom , že ľudia spôsobujú klimatické zmeny, rozvojový svet bol zodpovedný za oveľa menší podiel skleníkových plynov, ako rozvinuté krajiny.

Výkonná riaditeľka populačného fondu OSN Thoraya Ahmed Obaid na tlačovej konferencii v Londýne povedala, že globálne otepľovanie by mohlo byť katastrofálne pre ľudí v chudobných krajinách, hlavne pre ženy.

"Teraz sme dosiahli bod, kedy sa ľudstvo priblížilo k pokraji katastrofy" - povedala.

Write a comment...
0 awesome comments!