Etiketa pracovného pohovoru

Takže, životopis vás posunul na pracovný pohovor, je to prvý veľký krok k práci ktorú chcete. Viete, že teraz záleží z veľkej časti na tom, aký typ človeka ste. Váš životopis hovorí ľudom kto ste, ale vaše správanie im to ukáže.

Neprepadajte panike, etiketa nie je nič iné ako súbor všetkých dobrých mravov.  Stručne povedané, etiketa zakladá na rešpekte a ohľaduplnosti k ostatným.

V deň pohovoru nie je čas byť hrubý, nezdvorilý, alebo bezohľadný tým, že porušíte niektorý z nasledujúcich tipov etikety.

BYŤ DOCHVILNÝ

Dajte najavo, že si uvedomujete aký vzácny je čas budúceho zamestnávateľa, koniec koncov, máte tak dostatok času pripraviť sa na pohovor. Neskoré príchody napovedia ostatným o vašich vlastnostiach. Môžete tak pôsobiť hrubo alebo neorganizovane. Tieto vlastnosti sa hľadajú pri výbere vhodných účastníkov do reality show, ak sa nechcete stať budúca "hviezda", odíďte z domu tak, aby ste mali dostatok času aj na nečakané situácie ako zápchy alebo meškanie spojov, sú to situácie ktoré nedokážete ovplyvniť.

ADEKVÁTNE OBLEČENIE

Etiketa určuje, že štýl oblečenia by mal z veľkej časti zodpovedať prostrediu v ktorom sa pohybujeme alebo do akého prichádzame. Mali by ste dať najavo rešpekt pre túto príležitosť a oblečenie by malo byť len krôčik od normy prostredia do ktorého prichádzate. Dôvod je jednoduchý, veľmi odlišné oblečenie od "normy" vytvára nepríjemné rozptýlenie. Vaše oblečenie by nemalo pútať väčšiu pozornosť ako vy a vaše schopnosti.

PODANIE RÚK

Podanie rúk je fyzická interakcia medzi cudzími ľuďmi. Podanie rúk jeden alebo dva krát je v poriadku, stabilné uchopenie, potom uvoľnenie - vyjadruje prívetivosť a otvorenosť a môže vyvolať okamžitý pocit komfortu medzi oboma stranami.

Na druhú stranu, mocné stlačenie ruky alebo dlhé trasenie môže pôsobiť nepríjemne. Ak chcete predísť nepríjemným situáciám, skúste si správne podanie ruky so svojím kamarátom alebo kamarátkou.

POZITÍVNY SPÔSOB OSOBNÉHO PREDSTAVENIA

V priebehu pohovoru príde nespočetne veľa situácií, ktoré nevyhnutne vyžadujú etiketu. Získanie správnych spôsobov správania sa, dáva zamestnávateľovi  viditeľnú dôveru. Artikulujte a oživte svoj štýl. Neopakujte vety a nepýtajte sa na to, čo už bolo povedané.

Na pohovore sa pozerajte do očí. Je to dôverčivé gesto, na ktoré vždy ľudia reagujú pozitívne. Obzeranie sa okolo seba je jednoducho neslušné. Zapojte a použite reč tela. Správne držanie tela vyjadruje váš záujem, neúctu alebo ľahostajnosť.

Osobu, ktorá s vami vedie pracovný pohovor oslovte menom, ale nie často. Dokazuje to, že ste do rozhovoru zapojení a počúvate. Tiež to pomáha vytvoriť vzťah a predpoklad na úspešný rozhovor.

POĎAKUJTE SA "DVAKRÁT"

Na konci pohovoru, keď sa poďakujete, uistite sa, že ste poďakovali za čas a rovnako aj za príležitosť. Týmto spôsobom vyšlete správu, že všetkému rozumiete a ocenili ste hodnotu spoločne stráveného času.

Získané zručnosti, ktoré chcete využiť pre spoločnosť a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, je znamenie úcty. Jednoducho to znie, nezabúdajte, že človek, ktorý  vám na pohovore kladie otázky, pre túto spoločnosť pracuje. Preto buďte skromný a zvážte záväzok k tomuto rozhovoru.

Neznevažujte minulosť zamestnávateľa

Ak nemôžete povedať niečo pekné o niekom, radšej nehovorte nič. Je to nezdvorilé, ohováranie bývalého zamestnávateľa sa zdá lacné a urážlivé, hlavne keď sa nemôže brániť.

Okrem toho, rozhovor je o vás a o tejto spoločnosti. Vyhnite sa téme bývalý kolegovia a bývalý šéf.

Pre všetky  z mnohých dôvodov, neklamte ani čokoľvek neprikrášľujte. Nezabúdajte, že gentleman neklame, pretože nemusí.

Nezabudnite, že chcete aby o vás budúci zamestnávateľ rozmýšľal ako o priateľskom, inteligentnom a pútavom človeku, nie o opaku.

Write a comment...
0 awesome comments!