Ako zorganizovať podujatie, ak vo vašom kraji alebo meste platia obmedzenia?

Zdroj obrázka:Michelle Aleksa/shutterstock.com Zdroj obrázka:Michelle Aleksa/shutterstock.com

Verejný život sa ani nie pred mesiacom naplno zastavil takmer na celom svete. Žiadne spoločenské akcie, stretnutia ani festivaly. Všetko má ale svoj dôvod. Sociálna izolácia a obmedzenie kontaktov sa nakoniec ukázali ako jedno z najlepších riešení do času, než sa nájde iný a lepší spôsob.

Samozrejme, dlhodobo sa takéto obmedzenia udržať nedajú, pretože pre pohodlný a zdravý život potrebujeme spoločnosť druhých ľudí a dostatočné množstvo čerstvého vzduchu. Aby sa to všetko dalo jedno s druhým zvládať a spojiť, museli sme sa naučiť žiť s určitými opatreniami.

Ak sa preto na základe týchto skutočností chystáte o niekoľko mesiacov alebo týždňov zorganizovať menšie alebo väčšie podujatie či spoločenskú udalosť, je dobré vedieť, aké opatrenia, okrem dostatočnej hygieny, treba dodržať.

Riaďte sa pokynmi

V prvom rade, a aby ste sa vyhli pokute, dbajte vždy na aktuálne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Riadiť sa podľa pravidiel má zmysel, pretože ako organizátor podujatia ste za jeho bezpečný priebeh plne zodpovední v prvom rady Vy.

Samozrejme, pri veľkom počte ľudí, nikdy neviete, ako sa kto bude správať, aké má problémy a ako bude znášať podmienky, v ktorých sa bude udalosť uskutočňovať. Preto je v rámci bezpečnosti dobré zaistiť aj kvalitnú zdravotnú službu na podujatí.

Kvalita v tomto prípade znamená profesionálne a odborne zdatný zdravotnícky personál, ktorý dokáže postihnutým ľuďom podať včas prvú pomoc.

Zaistite transport pacientov

Pokiaľ by predsa len došlo k nehode alebo nepredvídanej udalosti s ublížením na zdraví, mali by ste mať zaistený aj rovnako dôležitý transport pacientov. Samozrejme, dôležité je sledovať aj nariadenia daného mesta alebo regiónu. Dohodnúť si s nimi všetky možné kroky bezproblémovej spolupráce a pustiť sa s podrobným plánovaním do práce.

Ak dodržíte všetky dôležité opatrenia, nie je predsa dôvod na obavy z prípadného ohrozenia.

Write a comment...
0 awesome comments!