Bývanie

Veľkolepá drevostavba v tvare stromu je úspechom československého štúdia dvoch architektov

| Manworld.sk | Bývanie

Brno 2. februára 2017 – Nové sídlo lesnej spoločnosti vrastá do lesa a les do budovy.

Návrh brnianskeho architektonického štúdia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers zvíťazil v druhom kole medzinárodnej architektonickej súťaže na nové administratívne centrum Lesov Českej republiky v Hradci Králové. Novostavba nahradí súčasný prevádzkový areál spoločnosti na rozhraní obytnej zástavby a lesa. Zadanie požadovalo príkladné využitie dreva ako stavebného materiálu. Víťazný koncept je založený na myšlienke znovuzalesnenia miesta, do ktorého vkladá dvojpodlažnú päťprstovú stavbu, ktorá vrastá do lesa a zároveň les prerastá do budovy.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

Pridanou hodnotou návrhu je náučný chodník „loop“, ktorý vedie lesoparkom a jeho tvar reaguje na tvar budovy. V polovici minulého roka bola vyhlásená medzinárodná dvojkolová verejná architektonická súťaž na nové administratívne centrum Lesov Českej republiky, ktoré nahradí súčasný, morálne i esteticky zastaraný, prevádzkový areál nachádzajúci sa na okraji obytnej zástavby juhozápadného predmestia Hradca Králové v mieste, kde prechádza do jedného z najväčších a turisticky najvyhľadávanejších lesov v Českej republike.

Atraktívne zadanie a kvalitná porota zložená z výrazných osobností európskej architektúry, akými sú napríklad dánska architektka Dorte Mandrup-Poulsen, rakúsky architekt Dietmar Eberle alebo švajčiarsky architekt českého pôvodu Miroslav Šik, prilákali na účasť viac ako štyri desiatky tímov z Českej republiky, Španielska, Rakúska, Poľska, Slovenska, Francúzska, Spojených štátov i Holandska. Z nich bolo v prvom kole hodnotenia vybraných päť tímov, aby svoje návrhy dopracovali v druhom kole. Na víťaznom návrhu architektonického štúdia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers potom porota ocenila najmä jeho nekonvenčnosť. Stavba sa viac ako administratívnej budove podobá otvorenej verejnej inštitúcii, čím naplňuje víziu stavby orientovanej do budúcnosti. Porota ďalej pozitívne hodnotila citlivé začlenenie do okolitej prírody a otvorenie do svojho predpriestoru, modularitu konštrukcie, umožňujúcu variabilné usporiadanie vnútorných priestorov i striedanie plných a presklených prvkov fasády či možnosť etapizácie.

„Pri prehliadke areálu sme zabrúsili i do hradeckého lesa a pýtali sme sa sami seba, čo nás vlastne núti pracovať v prehriatom interiéri, keď najlepšie by bolo vziať si notebook medzi stromy a pracovať v pokojnom prostredí lesa. Na tejto myšlienke sme založili náš návrh – chceli sme vytvoriť transparentné, ale zároveň dostatočne intímne a reprezentatívne prostredie. Pre nové administratívne centrum LČR sme zvolili radiálnu koncepciu usporiadania kancelárií okolo centrálneho átria, z ktorého budova vrastá do lesa a les do budovy,“ opisuje koncepciu architekt Ondřej Chybík.

Jednotlivé kancelárske úseky sú rozmiestené do piatich „prstov“ reprezentujúcich päť samostatných prevádzkových celkov, ktoré sú voči sebe pootočené o 45° a stretávajú sa v ústrednom átriu, do ktorého je orientovaný aj hlavný vstup do budovy. Vstupný predpriestor je definovaný dvoma vystupujúcimi objemami v podobe hlavnej konferenčnej sály a jedálne s kantínou, ktoré spolu s átriom predstavujú hlavný spoločenský uzol budovy. Do átria sú taktiež sústredené ďalšie spoločenské funkcie ako zasadacie a školiace miestnosti alebo knižnica a je tu umiestený aj východiskový bod náučného chodníka, ktorý sa začína na streche budovy prezentáciou objasňujúcou princípy trvalo udržateľného lesného hospodárstva, pokračuje zjazdom po šmykľavke späť do átria a následne s niekoľkými zastávkami obieha celú budovu. Dvojpodlažné átrium s recepciou je presvetlené pomocou strešných svetlíkov a doplnené nosnými stĺpmi ako pripomenutie si kmeňov stromov, ktoré navodzujú atmosféru lesnej čistiny. Program návštevníckeho centra je pridanou hodnotou k riešeniu administratívneho centra a zdôrazňuje otvorenosť sídla smerom k verejnosti.

Samotné kancelárske priestory pracujú s urbanizmom „kancelárskej krajiny“ a sú maximálne prepojené s exteriérom. V jednotlivých úsekoch sú eliminované chodby a namiesto nich sú vložené subcentrá s ústredným schodiskom, skladovacími priestormi a kuchynkami, ktoré možno využívať na široké spektrum aktivít od pracovných schôdzok až po neformálne stretávanie sa či relax. Modularita konštrukcie umožňuje na jednej strane rozdelenie kancelárskej plochy do uzavretých buniek, na strane druhej sa jednoduchým zásahom do nenosných prvkov vytvorí spojitý kancelársky priestor, ktorého súčasťou sa stanú aj subcentrá. Vďaka členitosti pôdorysu disponujú všetky priestory dostatočným množstvom prirodzeného denného svetla. Ďalšie pracovné miesta možno vytvoriť v letných mesiacoch v exteriéri. V suteréne budovy sú potom umiestené doplnkové funkcie ako parkovanie, wellness a fitnescentrum, depozitáre a sklady či kuchyňa a zázemie jedálne.

Dôležitou súčasťou návrhu je aj koncept vegetácie. Na ňom štúdio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers spolupracovalo so záhradným architektom Tomášom Babkom a rakúskym združením Breathe.Earth. Koncept pracuje s bezprostredným okolím domu, do ktorého výsekov vkladá vzorky lesa reprezentujúce rôzne typy českých lesov – smrekový, bukový s jedľou, borovicový s brezou a dubový s hrabom. Piaty výsek – predpriestor hlavného vstupu – je poňatý ako reprezentatívny park s dospelými stromami v nízko strihanom pobytovom trávniku. Navrhnutá vegetácia nie je len doplnkom domu, ale má aj výučbovú a rekreačnú funkciu a vďaka rozličnej atmosfére tvorenej odlišnou farebnosťou, textúrou, štruktúrou a výškou rastlín prispieva k lepšej orientácii v budove. Autori pri návrhu kládli dôraz na to, aby cena realizácie a údržby vegetácie bola priamoúmerná jej účelu a aby jej stav ihneď po založení dobre vyzeral.

Prečítané: 4852x
Späť hore
Vyberáme

RJ Romain Jerome odhlalil Art-DNA Hodinky

RJ Romain Jerome predstavil svoj nový kúsok v spolupráci so švajčiarskym umelcom Johnom...

Opustené Ferrari sa ocitlo v bubline právneho vákua v Dubaji

Policajné oddelenie v Dubaji má skutočný poklad, no nemôže s ním nijakým spôsobom nalož...

Infiniti Q80 Inspiration: prvý pohľad

Globálny debut na autosalóne v Paríži Infiniti predstavil luxusnú štvordverovú verziu m...

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu | www.123web.sk