Odpadové hospodárstvo? 7 tipov moderného podnikateľa

Odpadky nikto nemá rád a nik sa s nimi nerád zapodieva. Vo firme to platí dvojnásobne – odpad produkujú všetci, ale nikoho nezaujíma. Ale niekto to riešiť už raz musí. Prečítajte si našich 7 tipov pre moderného podnikateľa a zmeňte názor na „odporný odpad“.

Pri odpadovom hospodárstve netreba zabúdať, že sa primárne skladá z dvoch častí. Áno, na jednej strane sa treba zapodievať nakladaním so vzniknutým odpadom. Netreba však zabudnúť i na predchádzanie vzniku odpadu a jeho minimalizovanie. Preto naše tipy neprinášajú len rady, ako s odpadom hospodáriť, ale i to, ako obmedziť jeho vznik.

Tip č. 1: Naštudujte si legislatívu

Či už ste majiteľom, manažérom, alebo len pracovníkom zodpovedným za odpadové hospodárstvo, mali by ste určite vedieť, čo vám hovoria, prikazujú a zakazujú zákony. Základnou legislatívou je zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch (upravený novelou zákona č.24/2004 Z.z), ktorý sa venuje práve právam a povinnostiam právnických i fyzických osôb pri predchádzaní vzniku, ale i nakladaní s odpadmi. V ňom nájdeme definíciu odpadového hospodárstva a dokážeme si i odvodiť, čo by sme v rámci neho mali robiť a s aký cieľom. Ďalej si určite nájdite i zákon č.529/2002 Z.z. o obaloch alebo európsku smernicu č.94/62/ES o obaloch a o odpadoch z obalov.

Tip č. 2: Zoznámte seba a svojich zamestnancov s odpadom vo vašej firme

Mali by ste vedieť, aký typ odpadu vaša firma produkuje a podľa toho hľadať i adekvátne riešenia v nakladaní s ním. Tiež by ste mali vedieť aspoň zhruba odhadnúť jeho množstvo. Skontrolujte odpad tesne pred jeho odvezením – napíšte si, koľko kontajnerov, igelitových vriec alebo košov na triedený odpad sa vynieslo a následne už len zistite ich presný objem. Používate nádoby na triedený odpad alebo recyklačné stanice? Ešte lepšie, tak si hneď viete vypočítať i to, s akým odpadom máte vo firme dočinenia.

Svojich zamestnancov oboznámte s tým, akou filozofiou odpadového hospodárstva sa riadite a pravidelne ich v tejto oblasti kontrolujte a preškoľujte. Pozor si obzvlášť dávajte, ak máte zamestnancov viacero a často sa striedajú. V dobrej firme by malo byť recyklovanie odpadu jednoduché a prirodzené pre každého pracovníka. Často k jednoduchosti pomôžu i tabuľky a informatívne i bezpečnostné značky.

Tip č. 3: Motivujte!

Vhodným odpadovým hospodárstvom šetríte peniaze. Motivujte svojich zamestnancov k dodržiavaniu pravidiel a recyklovaniu odmenami, súťažami a informačnými stretnutiami. Ako teambuildingové cvičenie si môžete usporiadať súťaž tímov v znalosti firemných predpisov a pýtať sa napríklad na odpadkové koše a ich umiestnenie, na čo slúžia tie plastové boxy v rohu, kam patria do zberu kartóny, obaly z výrobkov, ako sa obsluhuje lis na PET fľaše a čo patrí do nádob na triedený odpad. Porazení môžu za trest napríklad týždeň vynášať odpadky. Odmeňte zamestnancov, ktorí príkladne recyklujú, informujte ich o úspechoch a pokrokoch v tejto oblasti, dajte im najavo, že ich práca je dôležitá. Treba si uvedomiť, že za odpad ako taký nikto necíti zodpovednosť. Vyhodiť téglik do správneho koša na triedený odpad stojí minimum námahy, dôležité je nezabudnúť to urobiť.

Tip č. 4: Správne umiestnenie je kľúčové

Nikto nebude nosiť použité kartóny do miestnosti o dve poschodia vyššie. Vhodná poloha jednotlivých kontajnerov je kľúčová pre efektívnu recykláciu. Umiestnite výklopné kontajnery na papier tam, kde sa papier najviac vyhadzuje. Na toalety zase umiestnite bezdotykové odpadkové nádoby, kôš na bioodpad umiestnite do kuchyne. Ak nechcete, aby vám fajčiari znečisťovali okolie firmy, pripravte pre nich popolníky a požiadajte ich, aby chodili fajčiť výhradne k nim.

Tip č. 5: Neignorujte bioodpad

Mnoho firiem robí práve túto chybu a do zmiešaného odpadu potom vyhodia omnoho viac, ako by museli. Viacerí bioodpad ignorujú, pretože si myslia, že jeho množstvo zanedbateľné. Ak ale máte zamestnancov, máte aj bioodpad, stačí, že si každý z nich prinesie na olovrant kúsok ovocia, niekto nedoje obed... Ideálne je zriadiť si vlastný kompost, čo ale nemusí byť pre každého realizovateľné. Do takéhoto kompostu môžete potom z času na čas vyhodiť aj novinový papier alebo kartón. Niektoré firmy v zahraničí žiadajú od svojich zamestnancov, aby svoj bioodpad recyklovali doma. Nuž... i to je riešenie.

Tip č. 6: Využívajte materiály viackrát, nakupujte múdro

Vedeli ste, že niektoré náplne do tlačiarní sa dajú opätovne naplniť za omnoho nižšie sumy? Je mnoho spôsobov, ako sa chovať šetrne k matke prírode a ešte na tom i ušetriť. Ak napríklad používate kalkulačky, tie na solárny pohon vám ušetria kopu peňazí za batérie. Alebo také tlačiarne a kopírky sa dajú naprogramovať na automatickú tlač z oboch strán, v rámci vnútorných predpisov môžete odporúčať zamestnancom tlačiť čo najmenej a komunikovať výhradne elektronicky, prípadne voliť hustejšie riadkovanie, ušetríte tak aj na najdrahšej tekutine na svete – toneri. Ak odpad vo firme poctivo separujete, nájdu sa i spoločnosti, ktoré môžu mať záujem o vykúpenie konkrétnych materiálov. So susediacimi, sesterskými alebo spriatelenými firmami si môžete vymieňať nepotrebné materiály, ktoré vedia iní využiť.

Tip č. 7: Pokúste sa odpad využiť

Starú elektroniku a rôzny ďalší odpad, ktorý sa bežne neodváža, firmy často vyhadzujú nelegálne. Skúste to inak – pokazenú elektroniku môžete darovať domácim kutilom, či predať na súčiastky. Funkčné kúsky zas môžete darovať na charitu alebo iným neziskovkám – a robíte si tak i príjemnú reklamu. Ste dobrý zamestnávateľ? Zriaďte pre svojich zamestnancov miesto, kde budete odkladať nepotrebné potreby z kancelárie, odkiaľ si ich môže ktokoľvek slobodne vziať. Nikdy neviete, čo sa komu môže zísť a ako dokážu ľudia kreatívne narábať s tým, čo iní považujú za odpad.

Write a comment...
0 awesome comments!